Tagasi Rühmad-le

Rühm VIKERKAAR

VIKERKAAR – aiarühm pilootprojekti järgi, 4- 6 a

  • Rühmaõpetajad: Tatjana Izotova (eesti keele õpetaja), Veronika Dubik , Olga Pavlova
  • Õpetajaabi: Alla Efimova

Päevakava

06.30 – 08.15  laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine

08.15 – 08.45   valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök

08.45 – 09.00   hommikuring

09.00 – 10.35   õppe- ja kasvatustegevused

10.35 – 12.00   ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues

12.00 – 12.25   tagasitulek jalatuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks

12.30 – 13.00   lõunasöök

13.00 – 15.00   ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg

15.00 – 15.30   järk-järguline ärkamine, karastamine

15.30 – 16.00   õppe- ja kasvatustegevused, mängud

16.00 – 16.30   õhtuoode

16.30 – 18.30   mäng, jalutuskäik, kojuminek

 


Õppetegevused 

  • Matemaatika
  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Eesti keel
  • Kunst
  • Liikumistegevus
  • Muusika
  • Arendavad mängud