Tagasi Rühmad-le

Rühm VIKERKAAR

VIKERKAAR – aiarühm pilootprojekti järgi, 3 – 5 a

 • Rühmaõpetajad: Veronika Dubik (vene keel), Olga Pavlova (vene keel), Tatjana Izotova (eesti keel)
 • Õpetajaabi: Alla Efimova

Päevakava

06.30 – 08.15  laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.15 – 08.45   valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök                                                                                              08.45 – 09.00   hommikuring
09.00 – 10.35   õppe- ja kasvatustegevused
10.35 – 12.00   ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues
12.00 – 12.25   tagasitulek jalatuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 – 13.00   lõunasöök
13.00 – 15.00   ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.30   järk-järguline ärkamine, karastamine
15.30 – 16.00   õppe- ja kasvatustegevused, mängud
16.00 – 16.30   õhtuoode
16.30 – 18.30   mäng, jalutuskäik, kojuminek

 


Õppetegevused 

 • Matemaatika
 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Eesti keel
 • Frontaalne logopeediline tund
 • Kunst
 • Liikumistegevus
 • Muusika
 • Arendavad mängud