Tagasi Rühmad-le

Rühm LEPATRIINUD

LEPATRIINUD – tasandusrühm, 3 – 7 a

 • Rühmaõpetajad: Marina Andrejeva,  Maria Nikolajeva
 • Logopeed: Larissa Leontijeva
 • Õpetajaabi: Jelena Sokolova

Päevakava

 • 6.30 – 8.20 laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng
 • 8.20 – 8.50 hommikusöök
 • 8.50 – 9.00 hommikuring
 • 9.00 – 10.35 õppe- ja kasvatustegevused
 • 10.35 – 11.40 ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues
 • 11.40 – 12.15 tagasitulek jalutuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks
 • 12.15 – 12.45 lõunasöök
 • 12.45 – 15.00 ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg
 • 15.00 – 16.00 järk-järguline ärkamine, karastamine, individuaalne töö lastega
 • 16.00 – 16.40 ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
 • 16.40 – 18.30 mängud, vaba tegevus, individuaalne töö, jalutuskäik, kojuminek

Õppetegevused (arv nädalas – 15)
Rühmas kell 8.00–15.00 töötab logopeed

 • Keel ja kõne – 3
 • Mina ja keskkond – 1
 • Matemaatika – 1
 • Eesti keel – 2
 • Kunst – 3
 • Liikumistegevus – 3
 • Muusika – 2
 • Arendavad mängud