Tagasi Rühmad-le

Rühm LEPATRIINUD

LEPATRIINUD – tasandusrühm, 3 – 7 a.

 • Rühmaõpetaja: Maria Nikolajeva
 • Logopeed: Larissa Leontijeva
 • Assistent: Marina Andrejeva
 • Õpetajaabi: Jelena Sokolova

Päevakava

06.30 – 08.15  laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.15 – 08.45  hommikusöök
08.45 – 09.00  hommikuring
09.00 – 10.35  õppe- ja kasvatustegevused
10.35 – 11.40 ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues
11.40 – 12.10  tagasitulek jalatuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks
12.10 – 12.40  lõunasöök
12.40 – 15.00  ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.50  järk-järguline ärkamine, karastamine, individuaalne töö lastega, mängud
15.50 – 16.30  ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
16.30 – 18.30  mängud, vaba tegevus, individuaalne töö, jalutuskäik, kojuminek

 


Õppetegevused.  Rühmas kell 8.00–15.00 töötab logopeed

 • Keel ja kõne
 • Mina ja keskkond
 • Matemaatika
 • Eesti keel
 • Kunst
 • Liikumistegevus
 • Muusika
 • Arendavad mängud