Tagasi Rühmad-le

Rühm PÄIKESEKIIRED

PÄIKESEKIIRED – sõimerühm, 1-3 a

  • Rühmaõpetaja: Marina Potõlitsina
  • Assistent: Žanna Oreškova
  • Õpetajaabi: Natalja Aleksandrova

Päevakava

06.30 – 07.55    laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine

08.00 – 08.40    valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök

08.40 – 09.00    kultuurilis-hügieenilised protseduurid, ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevuseks

09.00 – 10.00    õppe- ja kasvatustegevused, arengumängud

10.00 – 11.30    ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik

11.30 – 11.50    tagasitulek jalatuskäigult, kultuurilis-hügieenilised protseduurid

11.50 – 12.20    lõunasöök

12.20 – 15.00    ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg

15.00 – 15.25    järk-järguline ärkamine, karastamine

15.25 – 15.55    õppe- ja kasvatustegevused, mängud

15.55 – 16.35    ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode

16.35 – 18.00    mäng, jalutuskäik, kojuminek

 


Õppetegevused 

  • Keel ja kõne
  • Mina ja keskkond
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumistegevus
  • Muusika
  • Arendavad mängud