Tagasi Rühmad-le

Rühm PÄIKESEKIIRED

PÄIKESEKIIRED – sõimerühm, 1-3 a

 • Rühmaõpetajad: Natalja Prikulis, Jelena Vassiljeva
 • Õpetajaabi: Natalja Aleksandrova

Päevakava

 • 6.30 – 8.00          laste vastuvõtt, vaatlemine, temperatuuri mõõtmine, mäng
 • 8.00 – 8.40          valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
 • 8.40 – 9.00          hügieeniprotseduurid, ettevalmistused õppetegevusteks
 • 9.00 – 9.35          kavandatud õppe- ja kasvatustegevus, arengumängud
 • 9.35 – 10.00       vabategevus, mängud
 • 10.00 – 11.30     ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
 • 11.30 – 11.55    tagasitulek jalutuskäigult, hügieeniprotseduurid
 • 11.55 – 12.25    lõunasöök
 • 12.25 – 15.00    ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
 • 15.00 – 15.25    järk-järguline ärkamine, karastusprotseduurid
 • 15.25 – 15.55    õppe- ja kasvatustegevused, arengumängud
 • 16.00 – 16.35    ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
 • 16.35– 17.00     mängud, ettevalmistus jalutuskäiguks
 • 17.00 – 18.00     vastavalt aastaaja ja ilmastiku võimalustele tegutsemine õues, kojuminek

Õppetegevused 

 • Keel ja kõne
 • Mina ja keskkond
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumistegevus
 • Muusika
 • Arendavad mängud