Tagasi Rühmad-le

Rühm PÄIKESEKIIRED

PÄIKESEKIIRED – sõimerühm, 2-3 a

 • Rühmaõpetajad: Natalja Prikulis, Jelena Vassiljeva
 • Õpetajaabi: Natalja Aleksandrova

Päevakava

 • 6.30 – 8.00 laste vastuvõtt, vaatlemine, temperatuuri mõõtmine, mäng
 • 8.00 – 8.40 valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
 • 8.40 – 9.00 kultuurilis-hügieenilised protseduurid,
 • ettevalmistused õppetegevusteks
 • 9.00 – 9.35 õppe- ja kasvatustegevused
 • 9.40 – 11.10 ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
 • 11.10 – 11.30 tagasitulek jalutuskäigult,
 • kultuurilis-hügieenilised protseduurid
 • 11.30 – 12.15 ettevalmistus lõunasöögiks, lõunasöök
 • 12.15 – 15.00 ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
 • 15.00 – 15.30 järk-järguline ärkamine, riietumine
 • 15.30 – 15.45 õppe- ja kasvatustegevused
 • 15.45 – 16.20 ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
 • 16.20 – 18.30 jalutuskäik, mäng, kojuminek

Õppetegevused (arv nädalas – 11)

 • Keel ja kõne – 3
 • Mina ja keskkond – 1
 • Matemaatika – 1
 • Kunst – 2
 • Liikumistegevus – 2
 • Muusika – 2
 • Arendavad mängud