Tagasi Rühmad-le

Rühm TILGAKE

TILGAKE – sõimerühm, 2- 3 a.

 • Rühmaõpetajad:  Ljudmila Rosljakova, Jelena Važnova
 • Õpetajaabi: Irina Romanova

Päevakava

 • 06.30 – 08.05     laste vastuvõtt, vaatlemine, temperatuuri mõõtmine, mäng
 • 08.05– 08.45     valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
 • 08.45 –09.00     hügieeni protseduurid, ettevalmistused õppetegevusteks
 • 09.00 – 09.35    kavandatud õppe- ja kasvatustegevus, arengumängud
 • 09.35 – 10.00    vabategevus, mängud
 • 10.00 – 11.20     ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
 • 11.20 – 11.50    tagasitulek jalutuskäigult, hügieeni protseduurid
 • 11.55 – 12.25    lõunasöök
 • 12.25 – 15.00    ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
 • 15.00 – 15.25    järk-järguline ärkamine, karastusprotseduurid
 • 15.25– 15.55     arengumängud, õppe- ja kasvatustegevused
 • 16.00 – 16.35    ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
 • 16.35 – 17.00    mängud, ettevalmistus jalutuskäiguks
 • 17.00 – 18.00     vastavalt aastaaja ja ilmastiku võimalustele tegutsemine õues, kojuminek

Õppetegevused 

 • Keel ja kõne
 • Mina ja keskkond
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumistegevus
 • Muusika
 • Arendavad mängud