Tagasi Rühmad-le

Rühm TILGAKE

TILGAKE – sõimerühm, 1- 3 a.

  • Rühmaõpetaja:  Ljudmila Rosljakova
  • Assistent: Jelena Važnova
  • Õpetajaabi: Irina Romanova

Päevakava

06.30 – 07.55    laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.00 – 08.50    valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
08.50 – 09.00    kultuurilis-hügieenilised protseduurid, ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevuseks
09.00 – 09.35    õppe- ja kasvatustegevused, arengumängud
09.35 – 11.00    ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
11.00 – 12.05    tagasitulek jalatuskäigult, kultuurilis-hügieenilised protseduurid, ettevalmistus lõunasöögiks
12.05 – 12.35    lõunasöök
12.35 – 15.00    ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.25    järk-järguline ärkamine, karastamine
15.25 – 15.55    õppe- ja kasvatustegevused, mängud
15.55 – 16.35    ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
16.35 – 18.00    mäng, jalutuskäik, kojuminek

 


Õppetegevused 

  • Keel ja kõne
  • Mina ja keskkond
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumistegevus
  • Muusika
  • Arendavad mängud