Tagasi Rühmad-le

Rühm TERAKESED

TERAKESED – koolieelne rühm pilootprojekti järgi, 6 – 7 a.

Rühmaõpetajad: Marina Petuhhova, Natalja Prikulis, Kseniya Pavlova (eesti keele õpetaja)
Õpetajaabi: Marina Roslyakova


Päevakava

06.30 – 08.20    laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.20 – 08.50    hommikusöök

08.50 – 09.00    hommikuring
09.00 – 11.00    õppe- ja kasvatustegevused
11.00 – 12.15    ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues
12.15 – 12.30    tagasitulek jalatuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 – 13.00    lõunasöök
13.00 – 15.00   ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.25   järk-järguline ärkamine, karastamine
15.25 – 16.00   mängud, õppe- ja kasvatustegevused
16.00 – 16.40   õhtuoode
16.40 – 18.30  mängud, jalutuskäik, kojuminek


Õppetegevused 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Eesti keel
  • Kunst
  • Likkumistegevus
  • Muusika
  • Frontaalne logopeediline tund
  • Arendavad mängud, teatritegevus