Tagasi Rühmad-le

Rühm TERAKESED

TERAKESED – aiarühm, 4 – 5 a

Rühmaõpetajad: Marina Petuhhova, Svetlana Yanyutina, Kseniya Pavlova (eesti keele õpetaja)
Õpetajaabi: Marina Roslyakova


Päevakava

 • 6.30 – 8.30 laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng
 • 8.30 – 8.50 hommikusöök
 • 8.50 – 9.00 ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevuseks
 • 9.00 – 10.20 õppe- ja kasvatustegevused
 • 10.20 – 10.40 ettevalmistus jalutuskäiguks
 • 10.40 – 12.10 jalutuskäik õues
 • 12.10 – 12.30 tagasitulek jalutuskäigult
 • 12.30 – 13.00 lõunasöök
 • 13.00 – 13.15 ettevalmistus lõunauinakuks
 • 13.15 – 15.00 puhkeaeg
 • 15.00 – 15.25 järk-järguline ärkamine, karastamine
 • 15.25 – 16.00 õppe- ja kasvatustegevused
 • 16.10 – 16.30 õhtuoode
 • 16.30 – 16.55 mäng, vaba tegevus
 • 17.00 – 18.30 jalutuskäik, kojuminek

Õppetegevused (arv nädalas – 15)

 • Mina ja keskkond – 1
 • Keel ja kõne – 2
 • Matemaatika – 1
 • Eesti keel – 3
 • Kunst – 2
 • Likkumistegevus – 3
 • Muusika – 2
 • Frontaalne logopeediline tund – 1
 • Arendavad mängud, teatritegevus