Lapsevanemale

Lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksunus

Alates 2023. a on lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksumus kuus sõimerühmades – 32,70 eurot, aiarühmades – 39.24.

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.12.2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ §;

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ §2 lg 1,2 ja 5.

Soodustuse %  vanema osaluse arvestamisel:

Kui lasteaias käib 2 last – 25%

Kui lasteaias käib 3 last – 100%

Alates 01.05.2022. a on lapse toidukulu  päevamaksumus:

Hommikusöök –  0,55

Lõunasöök  – 0,80

Õhtuoode  – 0,45