Lapsevanemale

Lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksunus

Alates 2023. a on lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksumus kuus  – 32,70 eurot.

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.12.2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ §;

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ §2 lg 1,2 ja 5.

Soodustuse %  vanema osaluse arvestamisel:

Kui lasteaias käib 2 last – 25%

Kui lasteaias käib 3 last – 100%

Alates 01.05.2023. a on lapse toidukulu  päevamaksumus:

Sõimerühmades                                          Aiarühmades

Hommikusöök –  0,60                     Hommikusöök – 0,65

Lõunasöök  – 0,95                           Lõunasöök – 1,05

Õhtuoode  – 0,55                             Õhtuoode – 0,60