Tagasi Rühmad-le

Rühm TÄHEKE

TÄHEKE – koolieelnerühm pilootprojekti järgi, 6-7 a.

  • Rühmaõpetajad: Kseniya Pavlova (eesti keele õpetaja), Jelena Muravjova, Olga Stalberg
  • Õpetajaabi: Jekaterina Petrash

Päevakava

06.30 – 08.20    laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine

08.20 – 08.50    valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök

8.50 – 9.00         hommikuring

09.00 – 11.00    õppe- ja kasvatustegevused

11.00 – 12.15    ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues

12.15 – 12.30    tagasitulek jalatuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks

12.30 – 13.00    lõunasöök

13.00 – 15.00   ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg

15.00 – 15.25   järk-järguline ärkamine, karastamine

15.25 – 16.00   mängud, õppe- ja kasvatustegevused

16.00 – 16.40   õhtuoode

16.40 – 18.30  mängud, jalutuskäik, kojuminek


Õppetegevused 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Eesti keel
  • Kunst
  • Likkumistegevus
  • Muusika
  • Arendavad mängud, teatritegevus