Tagasi Rühmad-le

Rühm LAPSEKE

 

LAPSEKE – kohanemisrühm, 1- 2 a

 • Rühmaõpetajad: Anastassia Pavlova,  Anna Malatina
 • Õpetajaabi: Anna Šumina

Päevakava

 • 6.30 – 8.00 laste vastuvõtt, vaatlemine, temperatuuri mõõtmine, mäng
 • 8.00 – 8.35 valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
 • 8.35 – 9.00 kultuurilis-hügieenilised protseduurid, ettevalmistused õppetegevusteks
 • 9.00 – 9.30 õppe- ja kasvatustegevused
 • 9.30 – 11.10 ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
 • 11.10 – 11.30 tagasitulek jalutuskäigult, kultuurilis-hügieenilised protseduurid
 • 11.30 – 12.15 ettevalmistus lõunasöögiks, lõunasöök
 • 12.15 – 15.00 ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
 • 15.00 – 15.30 järk-järguline ärkamine, riietumine
 • 15.30 – 15.45 õppe- ja kasvatustegevused, mäng
 • 15.45 – 16.20 ettevalmistus õhtuooteks, õhtuoode
 • 16.20 – 18.30 mäng, vaba tegevus toas ja õues, kojuminek

Õppetegevused (arv nädalas – 9)

 • Keel ja kõne – 3
 • Mina ja keskkond– 1
 • Matemaatika, – 1
 • Kunst – 1
 • Liikumistegevus – 1
 • Muusika – 2
 • Arendavad mängud, teatritegevus