Tagasi Rühmad-le

Rühm LAPSEKE

 

LAPSEKE – sõimerühm, 1- 3 a.

  • Rühmaõpetaja: Anastassia Pavlova
  • Assistent: Anna Malatina
  • Õpetajaabi: Irina Opara

Päevakava

06.30 – 08.05    laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.05 – 08.35    valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
08.35 – 08.45    kultuurilis-hügieenilised protseduurid, ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevuseks
08.45 – 09.20    õppe- ja kasvatustegevused, arengumängud
09.20 – 11.10    ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
11.10 – 11.50    tagasitulek jalatuskäigult, kultuurilis-hügieenilised protseduurid
11.50 – 12.20    ettevalmistus lõunasöögiks, lõunasöök
12.20 – 15.00    ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.25    järk-järguline ärkamine, karastamine
15.25 – 15.50    õppe- ja kasvatustegevused, mängud
15.50 – 16.20    ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
16.20 – 18.00    mäng, jalutuskäik, kojuminek


Õppetegevused 

  • Keel ja kõne
  • Mina ja keskkond
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumistegevus
  • Muusika
  • Arendavad mängud, teatritegevus