Tagasi Rühmad-le

Rühm LAPSEKE

 

LAPSEKE – kohanemisrühm, 1- 3 a.

 • Rühmaõpetaja: Anastassia Pavlova,
 • Assistent: Anna Malatina
 • Õpetajaabi: Anna Aleksandrova

Päevakava

 • 6.30 – 7.55        laste vastuvõtt, vaatlemine, temperatuuri mõõtmine, mäng
 • 7.55 – 8.40        valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
 • 8.40 – 9.00        kultuurilis-hügieenilised protseduurid, ettevalmistused õppetegevusteks
 • 9.00 – 9.35        kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, arengumängud
 • 9.35 – 9.55        vabategevus, mängud
 • 9.55 – 11.15      ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik õues
 • 11.15 – 11.45  tagasitulek jalutuskäigult, hügieeniprotseduurid
 • 11.45 – 12.15   lõunasöök
 • 12.15 – 15.00  ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
 • 15.00 – 15.25  järk-järguline ärkamine, karastusprotseduurid
 • 15.25 – 15.55  õppe- ja kasvatustegevused, mäng
 • 15.55 – 16.30  ettevalmistus õhtuooteks, õhtuoode
 • 16.30 – 17.00  mängud, individuaalne töö lastega
 • 17.00 – 18.00   vastavalt aastaaja ja ilmastiku võimalustele tegutsemine õues, mängud, kojuminek

Õppetegevused 

 • Keel ja kõne
 • Mina ja keskkond
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumistegevus
 • Muusika
 • Arendavad mängud, teatritegevus