Avaleht

Kollektiivpuhkus lasteaias on sel aastal alates 08.06.2022. kuni 18.07.2022. a.

 

Alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra

Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumas on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Lasteaiast

Tere tulemast Narva koolieelse lasteasutuse Kirsike koduleheküljele!

Lasteaed asub äärelinnas, Tempo kaupluse lähedal (aadress: A.- A. Tiimanni 11, 21003).
Hoone koosneb A ja B korpusest ning neid ühendavast administratiivkorpusest C.
Lasteaial on suur territoorium jalutuskäikude jaoks.
Lapsed jalutavad iga ilmaga, sest lasteaiahoone on terassidega.

Kooleelse lasteasutuse „Kirsike“ tööaeg: 6.30 – 18.30 (Sõimerühmade tööaeg:  6.30-18.00)

Lasteaias töötab 11 rühma:

  • 4 vene õppekeelega sõimerühma (1-3-aastased)
  • 4  liitunud pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja  vene õppekeelega rühmas” aiarühma, kus alati töötab 3 õpetajat: 2 venekeelsed ja 1 eestikeelne õpetaja (3-7-aastased)
  • 1 eesti keele osalise keelekümblusrühm (6-7 aastased)
  • 2 tasandusrühma (3-7 aastased)

Ajalugu

Lasteaia hoone on projekteeritud 280 kohalisena, ehitatud 1981. aastal tüpprojekti järgi.
Lasteaia avamine toimus 28.detsembril 1981.
Alates 90-ndatest aastatest on laste arv lasteaias pidevalt vähenenud, seoses sündivuse vähenemisega. Tekkis võimalus avada lasteaias spordi -ja kinosaal, eesti keele ning logopeedi kabinetid.
Praegu töötab 4 sõime- ja 7 aiarühma, nende seas on 1 eesti keele osalist keelekümblusrühm, 4 rühma pilootprojekti järgi  ja 2 tasandusrühma.

Arengukava missioon ja visioon