Avaleht

Lasteaiast

Tere tulemast Narva koolieelse lasteasutuse Kirsike koduleheküljele!

Lasteaed asub äärelinnas, Tempo kaupluse lähedal (aadress: Soldina 11, 21003).
Hoone koosneb A ja B korpusest ning neid ühendavast administratiivkorpusest C.
Lasteaial on suur territoorium jalutuskäikude jaoks.
Lapsed jalutavad iga ilmaga, sest lasteaiahoone on terassidega.

Kooleelse lasteasutuse „Kirsike“ tööaeg: 6.30 – 18.30 (Sõimerühmade tööaeg:  6.30-18.00)

Lasteaias töötab 11 rühma:

  • 3 vene õppekeelega sõimerühma (1-3-aastased)
  • 1 venekeelne aiarühm (2-3-aastased)
  • 4  liitunud pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja  vene õppekeelega rühmas” aiarühma, kus alati töötab 3 õpetajat: 2 venekeelsed ja 1 eestikeelne õpetaja (3-7-aastased)
  • 1 eesti keele osalise keelekümblusrühm (6-7 aastased)
  • 2 tasandusrühma (3-7 aastased)

Ajalugu

Lasteaia hoone on projekteeritud 280 kohalisena, ehitatud 1981. aastal tüpprojekti järgi.
Lasteaia avamine toimus 28.detsembril 1981.
Alates 90-ndatest aastatest on laste arv lasteaias pidevalt vähenenud, seoses sündivuse vähenemisega. Tekkis võimalus avada lasteaias spordi -ja kinosaal, eesti keele ning logopeedi kabinetid.
Praegu töötab 4 sõime- ja 7 aiarühma, nende seas on 1 eesti keele osalist keelekümblusrühm, 4 rühma pilootprojekti järgi  ja 2 tasandusrühma.

Arengukava missioon ja visioon