Avaleht

Lasteaiast

Tere tulemast Narva koolieelse lasteasutuse Kirsike koduleheküljele!

Lasteaed asub äärelinnas, Tempo kaupluse lähedal (aadress: Soldina 11, 21003).
Hoone koosneb A ja B korpusest ning neid ühendavast administratiivkorpusest C.
Lasteaial on suur territoorium jalutuskäikude jaoks.
Lapsed jalutavad iga ilmaga, sest lasteaiahoone on terassidega.

Lasteaed Kirsike on avatud tööpäeviti 06.30 – 18.30.

Lasteaias töötab valverühm 6.30 – 07.00 ja 18.00 – 18.30

Lasteaias töötab 11 rühma:

  • 3 vene õppekeelega sõimerühma (1-3-aastased)
  • 1 venekeelne aiarühm (3 – 4-aastased)
  • 4  liitunud pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja  vene õppekeelega rühmas” aiarühma, kus alati töötab 3 õpetajat: 2 venekeelsed ja 1 eestikeelne õpetaja (3-7-aastased)
  • 1 eesti keele osalise keelekümblusrühm (4 – 5 aastased)
  • 2 tasandusrühma (3-7 aastased)

Ajalugu

Lasteaia hoone on projekteeritud 280 kohalisena, ehitatud 1981. aastal tüpprojekti järgi.
Lasteaia avamine toimus 28.detsembril 1981.
Alates 90-ndatest aastatest on laste arv lasteaias pidevalt vähenenud, seoses sündivuse vähenemisega. Tekkis võimalus avada lasteaias spordi -ja kinosaal, eesti keele ning logopeedi kabinetid.
Praegu töötab 4 sõime- ja 7 aiarühma, nende seas on 1 eesti keele osalist keelekümblusrühm, 4 rühma pilootprojekti järgi  ja 2 tasandusrühma.

Dokumendiregister

Alates 1. jaanuarist 2024 tagatakse juurdepääs Narva Lasteaias Kirsike  registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri avaliku vaade kaudu. Narva Lasteaia Kirsike dokumentide otsimiseks tuleb otsinguväljas “Üksus” valida asutuse nimetuse. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Meie partnerid