Kategooria: Teated

Peaministri pöördumine

Austatud lastevanemad

Austatud lastevanemad
Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude
vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates
13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra
(vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:
 ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa
tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse
teenust ei ole kasutatud) või
 on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või
 eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või
 väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral
vähenenud.
Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile
avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab
avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest
lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

Lasteaia Kirsike tööpakkumine

Narva lasteaed Kirsike  otsib oma meeskonda dekoraatorit (0,45 miinimumpalka kuus).

Tööle asumise aeg: 01.11.2019.

 Ootame Sind  kandideerima, kui:

  • Omad maalimise või joonistamise töökogemust või erialast haridust.
  • Kujundad esteetilist, turvalist ja sõbralikku õpikeskkonda, kus lähtudes  laste huvidest toetatakse laste tema arengus.
  • Oled loominguline.
  • Oled valmis töötama erinevate materialidega ja kasutama erinevaid tehniloogiaid ja töövahendeid.
  • Võtad osa lasteaia õppevahendite valmistamisest ja korrastamisest.
  • Oskad töötada efektiivselt ka pingelises olukorras ning napi ajavaruga.
  • Dekoreerid lasteaia ruume /lasteaia koridorid, 2 aatriumi, 4 trepikoda/ vastavalt hooajale, riigipühadele ja erinavate lasteaia sündmustele/ ning vajadusel teisi lasteaia kohti.
  • Osaled meeskonnatöös.
  • Oskad kasutada arvuti ja muud tehnikat .

 

Dokumentide vastuvõtt hiljemalt 23.10.2019. a  aadressil: A-A. Tiimanni tn. 11, 21003,  Narva või e-posti aadressil kirsike34@gmail.com märksõnaga «Dekoraator».

Lisainformatsioon telefoni teel 3541433 või e-posti aadressil kirsike34@gmail.com.

 

Lasteaia Kirsike tööpakkumine

Narva lasteaed Kirsike otsib oma meeskonda eesti keele kui teise keele õpetajat pilootprojektis «Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas» osalemiseks.

Tööle asumise aeg: 01.11.2019.

Nõudmised kandidaadile:
• vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• eesti keele oskus C1-tasemel;
• hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks;
• hea arvuti ja muu tehnika kasutamise oskus.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
— isikut tõendava dokumendi koopia;
— avaldus soovist konkursil osaleda;
— motivatsioonikiri;
— CV;
— haridust ja eesti keeleoskust tõendavate dokumentide koopiad;
— muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumentide vastuvõtt hiljemalt 23.10.2019. a aadressil: A-A. Tiimanni tn. 11, 21003, Narva või e-posti aadressil kirsike34@gmail.com märksõnaga «Pilootprojekt».

Lisainformatsioon telefoni teel 3541433 või e-posti aadressil kirsike34@gmail.com.

Lasteaia vana veebileht

Seoses lasteaia uue veebilehe kasutusele võtmisega on vana veebileht suletud.