Tagasi Rühmad-le

Rühm ÖÖKULLIKE

ÖÖKULLIKE –  eesti keele osalise keelekümbluse aiarühm, 3 – 4 a.

  • Rühmaõpetajad: Svetlana Jakovleva (eesti keel),  Marina Saprina (vene keel)
  • Õpetajaabi: Tatjana Lugina

Päevakava

06.30 – 08.10  laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.10 – 08.45  valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
08.45 – 09.00  hommikuring
09.00 – 10.00  õppe- ja kasvatustegevused
10.00 – 10.30  möngud, ettevalmistus jalutuskäiguks
10.30 – 11.40  jalutuskäik õues
11.40 – 12.20  tagasitulek jalatuskäigult, ettevalmistus lõunasöögiks
12.20 – 12.50  lõunasöök
12.50 – 15.00  ettevalmistus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.25  järk-järguline ärkamine, karastamine, ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevuseks
15.25 – 16.00  õppe- ja kasvatustegevused, mängud
16.00 – 16.40  ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
16.20 – 18.30  mäng, jalutuskäik, kojuminek


Õppetegevused 

  • Hommikuring
  • Keel ja kõne
  • Mina ja keskkond
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumistegevus
  • Muusika
  • Arendavad mängud, teatritegevus