Tagasi Rühmad-le

Rühm KALAKESED

KALAKESED – sõimerühm, 2-3.a.

 • Õpetajad:  Natalja Šatrova, Svetlana Chernavskaja
 • Abiõpetaja: Irina Opara

Päevakava

 • 6.30 – 8.30 laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng
 • 8.30 – 8.55 hommikusöök
 • 8.55 – 11.00 ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevuseks, õppe- ja kasvatustegevused
 • 11.00 –11.20 ettevalmistus jalutuskäiguks
 • 11.20 – 12.15 jalutuskäik õues
 • 12.15 – 12.40 tagasitulek jalutuskäigult
 • 12.40 – 13.10 lõunasöök
 • 13.10 – 13.15 ettevalmistus lõunauinakuks
 • 13.15 – 15.00 puhkeaeg
 • 15.00 – 15.25 järk-järguline ärkamine, karastamine
 • 15.25 – 16.20 mängud, õppe- ja kasvatustegevused
 • 16.20 – 16.50 õhtuoode
 • 16.50 – 17.00 ettevalmistus jalutuskäiguks
 • 17.00 – 18.30 jalutuskäik, mängud, kojuminek

Õppetegevused (arv nädalas – 12)

 • Mina ja keskkond – 1
 • Matemaatika – 1
 • Keel ja kõne – 3
 • Kunst – 2
 • Likkumistegevus – 3
 • Muusika – 2
 • Arendavad mängud, teatritegevus