Tagasi Rühmad-le

Rühm KALAKESED

KALAKESED – aiarühm, 3-4 a.

 • Õpetaja: Jelizaveta Golubeva
 • Assistent: Natalja Šatrova
 • Abiõpetaja: Tatjana Lugina

Päevakava

06.30 – 08.05    laste vastuvõtt, vaatlemine, mäng, hommikuvõimlemine
08.05 – 08.45    valmistumine hommikusöögiks, hommikusöök
08.45 – 09.00    kultuurilis-hügieenilised protseduurid, mängud
09.00 – 09.35    õppe- ja kasvatustegevused
09.35 – 11.10    ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
11.10 – 11.50    tagasitulek jalatuskäigult, kultuurilis-hügieenilised protseduurid
11.50 – 12.30    ettevalmistus lõunasöögiks, lõunasöök
12.30 – 15.00    ettevalmistustus lõunauinakuks, puhkeaeg
15.00 – 15.25    järk-järguline ärkamine, riietumine
15.25 – 15.55    õppe- ja kasvatustegevused, mängud
15.55 – 16.30    ettevalmistustus õhtuooteks, õhtuoode
16.30 – 18.00    mäng, jalutuskäik, kojuminek


Õppetegevused 

 • Mina ja keskkond
 • Matemaatika
 • Keel ja kõne
 • Kunst
 • Likkumistegevus
 • Muusika
 • Eesti keel
 • Arendavad mängud, teatritegevus