Kuulutus

Kallid lapsevanemad!

Alates 2. oktoobrist lasteaias  töötab valverühm 18:00  kuni 18:30.

Kõik aiarühmad on avatud  kella 6.30 kuni 18.00 (välja arvatud  rühmad Jänkud ja Lepatriinud) .

Valverühmas töötavad õpetajad vastavalt valvegraafikule  Öökullike  rühmas. Lasteaia valverühm on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosolekul  nr.1 25.09.2023.

Lasteaia juhtkond

Kallid vanemad!

Teavitame Teid, et meie lasteaed on kollektiivpuhkusel   01.06.2023.-09.07.2023.

Oleme taas avatud 10.07.2023

Sel ajal on avatud 1 valverühm Narva Tareke lasteaias. Valverühmas on 24 kohta. Valverühma

koha saamiseks tuleb esitada direktorile avaldus. Kohad jagatakse avalduste laekumise järgi.

NB! Valverühm on mõeldud ainult mõlema tööl käiva vanema lapse jaoks!

Avalduse vormi leiate  siin: Avaldus suve

 

Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee.

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või e-taotluse esitamise võimalust: seda võib teha elektroonselt (selleks edastada digitaalse allkirjaga Kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee) või paberil (selleks allkirjastada käsitsi ning esitada Kultuuriosakonda kas isiklikult või lasteaia vahendusel). Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.

https://www.riigiteataja.ee/akt/410092022008

ELIIS lastevanematele

Alates 1. septembrist 2022. a. on lasteaias kasutusel elektrooniline infosüsteem ELIIS.

ELIIS veebikeskkond on heaks koostööplatvormiks õpetajate ja lastevanemate vahel. Lapsevanematel on võimalus jälgida kalendrit, hoida ennast kursis planeeritud õppetegevustega, muude sündmustega, saada tagasisidet päeva tegemistest nii rühmas kui oma lapse kohta. Lihtne on lugeda teateid ja edastada sõnumeid. Selleks, et see kõik kenasti kättesaadav oleks, palume lapsevanematel ELIIS keskkonnaga liituda (eliis.ee).
Liitumiseks registreerige ennast kasutajaks ID kaarti või Mobiil-ID kasutades. Valige Taotlus, täitke oma lapse andmed ja jääge ootama lasteaiapoolset kinnitust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/416012013065&leiaKehtiv